Đăng ký mua vé

YOUR STYLE

Các loại vé, coupon

GA 1 NGÀY

99.000 đ

 • VÉ THAM GIA 1 NGÀY SỰ KIỆN (tùy chọn ngày)
 • THAM GIA TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG (không bao gồm khu VIP)
Đăng ký

GA 2 NGÀY

179.000 đ

 • VÉ THAM GIA 2 NGÀY SỰ KIỆN
 • THAM GIA TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG (không bao gồm khu VIP)
Đăng ký

VIP 1 NGÀY

249.000 đ

 • VÉ THAM GIA 1 NGÀY SỰ KIỆN (tùy chọn ngày)
 • THAM GIA TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG
 • CHỖ NGỒI VIP TRONG THỜI GIAN DIỄN RA SHOW
 • TẶNG KÈM MỘT QUYỂN PHIẾU GIẢM GIÁ 15%
Đăng ký

VIP 2 NGÀY

349.000 đ

 • VÉ THAM GIA 2 NGÀY SỰ KIỆN
 • THAM GIA TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG
 • CHỖ NGỒI VIP TRONG THỜI GIAN DIỄN RA SHOW
 • TẶNG KÈM MỘT QUYỂN PHIẾU GIẢM GIÁ 15%
Đăng ký